BSBD: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - Nisan 2018
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTIRMA
1.
Üniversite öğrencilerinde akran desteği ve sosyal öz-yeterlik algısının değerlendirilmesi
Evaluation of peer support and perceived social self-efficacy in university students
Gülçin Yelten, Sevilay Tanrıverdi, Buse Gider, Medine Yılmaz
doi: 10.5505/bsbd.2018.36450  Sayfalar 1 - 8

2.
İshalli Taylardan İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Isolation of Bacterial Agent from Diarrhea with Foal and Antibiotic Susceptibility
Ayşe Ebru Borum
doi: 10.5505/bsbd.2018.45822  Sayfalar 9 - 13

3.
Ebeveynlerin Okul Kantininde Satılan Gıdalar İle İlgili Görüşleri
Opinions of Parents About The Foods Sold in School Canteens
Duygu Akçay, Ayla Yıldırımlar
doi: 10.5505/bsbd.2018.39358  Sayfalar 14 - 22

4.
Mezuniyet sonrası diş hekimlerinin pedodontik tedavilere yaklaşımları
The pedodontic treatment approaches of dentists after graduation
Esra Öz, Zuhal Kırzıoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2018.53386  Sayfalar 23 - 33

DERLEME
5.
ÇEVREYE UYUM ve BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI: LEVİNE’NİN KORUMA MODELİ
ADOPTATION to ENVIRONMENT and PROTECTING INTEGRITY: LEVINE’S CONSERVATION MODEL
Perihan Şimşek, Dilek Çilingir
doi: 10.5505/bsbd.2018.44366  Sayfalar 34 - 41

6.
Yoğun Bakım Ünitesi’nde Basınç Yarasının Önlenmeye Yönelik Türkiye’de Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi; Sistematik Derleme
Evaluation of Studies in Turkey on the Prevention of Pressure Sores In the Intensive Care Unit: A Systematic Review
Fadime Çınar, Sennur Kula Şahin, Fatma Eti Aslan
doi: 10.5505/bsbd.2018.60251  Sayfalar 42 - 50

7.
Serbest radikaller ve stres ile ilişkisi
Free radicals and the relationship with stress
Ayşen ALTINER, Hasan ATALAY, Tanay BİLAL
doi: 10.5505/bsbd.2018.38243  Sayfalar 51 - 55

8.
İyileştirici Bakım Çevresi
Healing Caring Environment
İlkay Boz
doi: 10.5505/bsbd.2018.88579  Sayfalar 56 - 61