BSBD: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - Ağustos 2017
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

ARAŞTIRMA
2.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Assessment of Emotional Intelligence of the Students of School of Physical Education and Sports in Terms of Different Variables
Ahmet Haktan Sivrikaya
doi: 10.5505/bsbd.2017.82713  Sayfalar 51 - 59

3.
Botulismuslu İneklerde Serum Kolinesteraz Ve Amiloid A Seviyelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Serum Cholinesterase And Amyloid A Levels İn Cows With Botulism
İsmail Aytekin, Feyyaz Kaya
doi: 10.5505/bsbd.2017.74046  Sayfalar 60 - 63

4.
80 Günlük Yaban Domuzu Fötüslerinde Ön ve Arka Extremitelerin Kemikleşme ve Gelişimleri
Ossification centers in the bone drafts of the fore- and hind- limbs of 80 days old fetal siblings of a wild pig
Sevinç Ateş, Şükrü Hakan Atalgın, İbrahim Kürtül, Lütfi Takçı
doi: 10.5505/bsbd.2017.48802  Sayfalar 64 - 69

5.
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin dikkat düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi
To Examine The Attention Levels of The Health School Students With Regard To Some Variables
Seval Keloğlan Müsüroğlu, Gonca Üstün, Ayşegül Küçük
doi: 10.5505/bsbd.2017.89266  Sayfalar 70 - 74

OLGU SUNUMU
6.
Göğüs duvarının nadir görülen tümörü; Elastofibroma Dorsi
A rare tumor of the chest wall: Elastofibroma Dorsi
Mustafa Kuzucuoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2017.05925  Sayfalar 75 - 78

7.
Leclercia adecarboxylata’ya bağlı gelişen kateter kaynaklı bakteriyemi olgusu
Catheter-Related Bacteremia Caused By Leclercia adecarboxylata: Case Report
Birol Şafak, Büşra Ergüt Sezer, Ezgi Coşkun Yenigün
doi: 10.5505/bsbd.2017.87609  Sayfalar 79 - 81

DERLEME
8.
Antimikrobiyel Proteinler ve Bağışıklıktaki Önemi
Antimicrobial Proteins and Their Importance in Immunity
Şinasi Aşkar, Tünay Kontaş Aşkar
doi: 10.5505/bsbd.2017.13008  Sayfalar 82 - 86

9.
Çözülemeyen sorun: Kadına yönelik aile içi şiddet ve hemşirenin rolü
Unsolvable problem: Domestic violence against women and nurse's role
Şadiye Özcan, Nurcan Kırca
doi: 10.5505/bsbd.2017.50479  Sayfalar 87 - 96