BSBD: 5 (3)
Cilt: 5  Sayı: 3 - Aralık 2016
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I (14 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
2.
Doğumhanelerde Çalışan Güvenliği ve Çalışan Güvenliğini Etkileyen Nedenler
Factors Affecting The Occupational Health And Safety Of The Employee in The Delivery Room
Mehtap Akçapınar, Tonay Inceboz
doi: 10.5505/bsbd.2016.33600  Sayfalar 110 - 115 (640 kere görüntülendi)

3.
Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation Of The Level Of Satisfaction Of Amasya University Health School Students
Öznur Görgen, Gülay Bingöl
doi: 10.5505/bsbd.2016.77045  Sayfalar 116 - 122 (765 kere görüntülendi)

4.
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
The Critical Thinking Levels Of Nursing Students And İnfluencing Factors
Funda Karadağlı
doi: 10.5505/bsbd.2016.96658  Sayfalar 123 - 128 (569 kere görüntülendi)

5.
Postpartum Dönemdeki Primipar Annelere Loğusa Ve Yenidoğan Bakım Eğitimi Maternal Bağlanmayı Arttırdı: Son Test Kontrol Gruplu Eğitimsel Araştırma
Primipar Mothers In Postpartum Period Given Maternity And Newborn Education Increased Attachment: Post Test With Control Group Semi Experimental Research
Sibel Öztürk, Behice Erci
doi: 10.5505/bsbd.2016.63325  Sayfalar 129 - 134 (1095 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Santral Venöz Katetere Bağlı Bir Komplikasyonda Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu
The Role of Nurse in a complication of Central Venous Catheterization: Case Report
Gulay Ipek Çoban, Mustafa Kemal Çoban
doi: 10.5505/bsbd.2016.80774  Sayfalar 135 - 137 (802 kere görüntülendi)

7.
Bir olgu: Akut miyokard infartüsünde NANDA tanıları ve NIC girişimleri ile hemşirelik bakımı
A case: NANDA dıagnoses and NIC ınterventıons wıth nursıng care ın acute myocardial infarction
Yeter Kurt, Çiğdem Gamze Özkan, Birsel Canan Demirbağ
doi: 10.5505/bsbd.2016.57060  Sayfalar 138 - 146 (2676 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Yaşlılarda Malnütrisyon ve Hemşirelik Yaklaşımları
Malnutrition in the Elderly, Nursing Approaches
Selma Baz, Melek Ardahan
doi: 10.5505/bsbd.2016.97820  Sayfalar 147 - 153 (1417 kere görüntülendi)

9.
Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Current Modalities in Treatment of Cancer
Onur Baykara
doi: 10.5505/bsbd.2016.93823  Sayfalar 154 - 165 (2342 kere görüntülendi)

10.
Gelişimsel Kalça Displazisi ve Erken Tanıda Ebenin Rolü
Developmental Dysplazia of The Hip and the Role of Midwives in Early Diagnosis
Bihter Akın, Rabia Ekti Genç
doi: 10.5505/bsbd.2016.69188  Sayfalar 166 - 170 (825 kere görüntülendi)