BSBD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Bir olgu: Akut miyokard infartüsünde NANDA tanıları ve NIC girişimleri ile hemşirelik bakımı
A case: NANDA dıagnoses and NIC ınterventıons wıth nursıng care ın acute myocardial infarction
Yeter Kurt, Çiğdem Gamze Özkan, Birsel Canan Demirbağ
doi: 10.5505/bsbd.2016.57060   2016; 5 - 3 | Sayfalar 138 - 146 (1827 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Current Modalities in Treatment of Cancer
Onur Baykara
doi: 10.5505/bsbd.2016.93823   2016; 5 - 3 | Sayfalar 154 - 165 (1674 kere görüntülendi)

3.
Yaşlanma Karşıtı Kozmetik Yaklaşımlar ve Ürün Bileşenleri
Anti-Aging Cosmetics Approaches and Components in Products
Evren Alğın Yapar, Sakine Tuncay Tanrıverdi
doi: 10.5505/bsbd.2016.04696   2016; 5 - 2 | Sayfalar 99 - 109 (1327 kere görüntülendi)

4.
Yaşlılarda Malnütrisyon ve Hemşirelik Yaklaşımları
Malnutrition in the Elderly, Nursing Approaches
Selma Baz, Melek Ardahan
doi: 10.5505/bsbd.2016.97820   2016; 5 - 3 | Sayfalar 147 - 153 (1080 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelli bireylerin cinsel eğitimi konusundaki görüşleri
The views of special education and rehabilitation center staff about sexual education of persons with disabilities.
Pelin Palas Karaca, Şükran Başgöl, Eda Cangöl, Ergül Aslan, Seda Cangöl
doi: 10.5505/bsbd.2016.71501   2016; 5 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (968 kere görüntülendi)

6.
Postpartum Dönemdeki Primipar Annelere Loğusa Ve Yenidoğan Bakım Eğitimi Maternal Bağlanmayı Arttırdı: Son Test Kontrol Gruplu Eğitimsel Araştırma
Primipar Mothers In Postpartum Period Given Maternity And Newborn Education Increased Attachment: Post Test With Control Group Semi Experimental Research
Sibel Öztürk, Behice Erci
doi: 10.5505/bsbd.2016.63325   2016; 5 - 3 | Sayfalar 129 - 134 (874 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Hasta Ve Hemşire Perspektifinden Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları
Complementary Health Approaches Perspectıve From The Nurse And The Patient
Elif Sözeri, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5505/bsbd.2016.53244   2016; 5 - 1 | Sayfalar 39 - 42 (854 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
8.
Hizmet kalite standartları versiyon 4 ve versiyon 5’in hastanelerde ilaç güvenliği açısından karşılaştırılması
A comparison of the version 4 and version 5 service quality standards in terms of the medication safety in hospitals
Elif Aksöz, Oğuzhan Korkut
doi: 10.5505/bsbd.2016.13007   2016; 5 - 2 | Sayfalar 69 - 74 (775 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Astım Ve Egzersiz
Asthma And Exercise
Fatma Özulus
doi: 10.5505/bsbd.2016.98698   2016; 5 - 1 | Sayfalar 43 - 45 (755 kere görüntülendi)

10.
Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hayvan Destekli Uygulamalar
Animal-Assisted Intervention in Rehabilitation Nursing
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5505/bsbd.2016.98700   2016; 5 - 2 | Sayfalar 88 - 93 (748 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
11.
Acil Servisten Kendi İsteğiyle Ayrılan Hastaların Analizi
Analysis Of Patients Leaving The Emergency Department On Their Own Will
Mesude Murt Atlı, Mustafa Yılmaz, Fatih Nazmi Yaman, Sinem Kabul, Mehmet Yüzügüllü
doi: 10.5505/bsbd.2016.78309   2016; 5 - 2 | Sayfalar 50 - 55 (728 kere görüntülendi)

12.
Erzurum ilinde yatılı bir ortaokuldaki öğrencilerin temizlik ve hijyen algıları
The students' cleaning and hygiene perceptions of a secondary boarding school in Erzurum
Nihal Fırıncı, Gülay İpek Çoban
doi: 10.5505/bsbd.2016.04695   2016; 5 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (687 kere görüntülendi)

13.
Omega – 3 Yağ Asitlerinin Sıçan Karaciğer Dokusunda Bir Grup Metabolik Enzim Aktivitesi Üzerine Olumlu Etkileri
Positive Effects of Omega - 3 Fatty Acids on a group of Metabolic Enzyme Activity in Rat Lİver
Burak Gülcen, Emrah Özcan, Murat Abdulgani Kuş, Ömür Karaca Saygılı, Dilara Kaman, Murat Ögetürk, İlter Kuş
doi: 10.5505/bsbd.2016.62634   2016; 5 - 2 | Sayfalar 62 - 68 (676 kere görüntülendi)

14.
Pediatrik Yaş Grubuna Sağlık Hizmeti Sunan Ebe Ve Hemşirelerin Çocuk Hasta Hakları Konusundaki Düşünceleri
Thoughts About Child Patients' Rights of Nurses And Midwives That Provide Health Service to Pediatric Age Group Children
İlknur Kahriman, Murat Topbaş, Gamze Çan, Zeynep Göker, Yahya Deryal
doi: 10.5505/bsbd.2016.54154   2016; 5 - 1 | Sayfalar 18 - 29 (663 kere görüntülendi)

15.
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Öncesi Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Quality Of Life And Healthy Life Style Before Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Elif Dirimeşe, Fatma Demir Korkmaz, Aliye Okgün Alcan
doi: 10.5505/bsbd.2016.70299   2016; 5 - 2 | Sayfalar 56 - 61 (645 kere görüntülendi)

16.
Yenidoğanlarda 2d: 4d Parmak Uzunlukları Oranı İle Kordon Kanı Testosteron Ve Östrojen Hormonu Seviyesi Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Testosterone And Oestrogen Level Of The Cord Blood And Length Of Fıngers Of Newborns 2d: 4d
Ramazan Çetin, Mehmet Can, Emrah Özcan
doi: 10.5505/bsbd.2016.49469   2016; 5 - 2 | Sayfalar 75 - 82 (641 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
17.
Santral Venöz Katetere Bağlı Bir Komplikasyonda Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu
The Role of Nurse in a complication of Central Venous Catheterization: Case Report
Gulay Ipek Çoban, Mustafa Kemal Çoban
doi: 10.5505/bsbd.2016.80774   2016; 5 - 3 | Sayfalar 135 - 137 (634 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Gelişimsel Kalça Displazisi ve Erken Tanıda Ebenin Rolü
Developmental Dysplazia of The Hip and the Role of Midwives in Early Diagnosis
Bihter Akın, Rabia Ekti Genç
doi: 10.5505/bsbd.2016.69188   2016; 5 - 3 | Sayfalar 166 - 170 (626 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
19.
Amasya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation Of The Level Of Satisfaction Of Amasya University Health School Students
Öznur Görgen, Gülay Bingöl
doi: 10.5505/bsbd.2016.77045   2016; 5 - 3 | Sayfalar 116 - 122 (619 kere görüntülendi)

20.
Doğumhanelerde Çalışan Güvenliği ve Çalışan Güvenliğini Etkileyen Nedenler
Factors Affecting The Occupational Health And Safety Of The Employee in The Delivery Room
Mehtap Akçapınar, Tonay Inceboz
doi: 10.5505/bsbd.2016.33600   2016; 5 - 3 | Sayfalar 110 - 115 (561 kere görüntülendi)