BSBD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Ebelik Öğrencilerinin Gebelikte Şiddet Konusundaki Bilgi, Görüş ve Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi
Determination of the Knowledge, Opinions and Professional Attitudes of Midwifery Students about Violence during Pregnancy
Özlem Demirel Bozkurt, Zeynep Daşıkan, Oya Kavlak, Ahsen Şirin
doi: 10.5505/bsbd.2013.69775  BSBD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 99 - 107 (2175 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Estetik Bilme ve Hemşirelik
Aesthetic Knowing and Nursing
Alev Yıldırım
doi: 10.5505/bsbd.2013.83007  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 69 - 76 (1945 kere görüntülendi)

3.
Periodontal Olarak Hızlandırılmış Osteojenik Ortodonti: Bir Literatür Derlemesi
Periodontally Accelerated Osteogenic Orthodontics: A Review of the Literature
Yener Özat, Ruhi Nalçacı
doi: 10.5505/bsbd.2013.46036  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 54 - 61 (1668 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
4.
Kavram haritası ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) vaka sunumu
Case report of chronıc renal failure (CRF) with concept map
Sevda Korkut Bayındır, Songül Göriş, Zübeyde Korkmaz, Nevin Bilgi
doi: 10.5505/bsbd.2015.36855  BSBD 2015; 4 - 3 | Sayfalar 152 - 155 (1540 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Kadınların Gebelikten Önce Kullandığı ve Doğum Sonrası Dönemde Kullanmayı Tercih Ettiği Kontraseptif Yöntemler
The Contraceptive Methods Used Before Pregnancy and Preferred in the Postpartum Period by Women
Semra Kocaöz, Sibel Peksoy, Cem Somer Atabekoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2013.07279  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 8 (1406 kere görüntülendi)

DERLEME
6.
Gebelikte Çeşitli Besin Öğeleri Tüketiminin Bebek Sağlığı Üzerine Etkileri
Effects of Consumption of Various Food Items During Pregnancy on Infant's Health
Zeynep Uzdil, Aliye Özenoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2015.00710  BSBD 2015; 4 - 2 | Sayfalar 117 - 121 (1165 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
7.
Ebelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler
Critical Thinking Levels Of Students Studying In Midwifery And The Affecting Factors
Meltem Aydın, Mine Yurdakul, Semra Erdoğan
doi: 10.5505/bsbd.2013.14633  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 30 - 35 (1158 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Gebelikte Pelvik Taban Kas Egzersizi
Pelvic Floor Muscle Exercises During Pregnancy
Sevgül Dönmez, Oya Kavlak
doi: 10.5505/bsbd.2014.46320  BSBD 2014; 3 - 1 | Sayfalar 45 - 49 (1154 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
9.
Hemşirelik Öğrencilerinde Empati-Özgecilik İlişkisi ve Özgeci Davranışın Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Relation of Empathy-Altruism and the Investigation of Altruistic Behaviour with regard to Some Variables of Nursing Students
Dilek Avcı, Diler Aydın, Ferda Özbaşaran
doi: 10.5505/bsbd.2013.04706  BSBD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 108 - 113 (1102 kere görüntülendi)

10.
Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Öz Bakım Gücü ve Öz Yeterliliğin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Self Care Ability and Self Efficacy of Patients Receiving Hemodialysis
Gamze Muz, Rabiye Eğlence
doi: 10.5505/bsbd.2013.49140  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 15 - 21 (1086 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Anterior Tek Diş Eksikliklerinin Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Kullanılarak Restorasyonu: İki Olgu Sunumu
Restoration of Missing Anterior Single Tooth By Using Fiber-Reinforced Composite: Two Case Reports
Alper Akgürbüz, Zeynep Öncel Torun, Fulya Toksoy Topçu
doi: 10.5505/bsbd.2013.64935  BSBD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 128 - 132 (1038 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Çocuk hastalarda “dental kaygı ve davranış idaresi problemlerinin” görülme sıklığı ve etiyolojik faktörleri
Prevalence and etiologic factors of “dental anxiety and behavioral management problems” in pediatric patients
Ceylan Çağıl Yetiş, Çiğdem Küçükeşmen
doi: 10.5505/bsbd.2013.30502  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 62 - 68 (981 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
A Group of Midwifery Students’ Beliefs Toward Mental Illnesses in Turkey
Ayşegül Bilge, Zehra Baykal Akmeşe, Yeliz Çakır Koçak, Emine Serap Sarıcan
doi: 10.5505/bsbd.2013.65375  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 9 - 14 (964 kere görüntülendi)

DERLEME
14.
Premenstrual Sendromunun Tanı ve Tedavisinde Kanıt Temelli Yaklaşımlar ve Hemşirelik Bakımı
Evıdence Based Approaches and Nursery Care in Dıagnosıs and Therapy of Premenstrual Syndrome
Pelin Palas Karaca, Nezihe Kızılkaya Beji
doi: 10.5505/bsbd.2015.80299  BSBD 2015; 4 - 3 | Sayfalar 178 - 186 (907 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Mother and Newborn Home Care Education Program The Effects of “Mother and Newborn Home Care Education Program (MNHCEP)” on Mother and Persons Providing Care of Mother/Newborn
Esin Çeber, Neriman Soğukpınar, Birsen Karaca Saydam, Rabia Ekti Genç, Hafize Ozturk Can, Zehra Baykal Akmeşe, Gülsün Özentürk
doi: 10.5505/bsbd.2013.02997  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 22 - 29 (877 kere görüntülendi)

16.
6-18 Ay arası bebeği olan annelerin emzirme ve anne sütüne ilişkin geleneksel uygulamaları
Traditional practices related to breast milk and breastfeeding of mothers with babies of 6-18 months
Ayten Dinç, İstek Dombaz, Dursun Dinç
doi: 10.5505/bsbd.2015.40316  BSBD 2015; 4 - 3 | Sayfalar 125 - 130 (871 kere görüntülendi)

17.
Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Hospitalized Patients in Neurosurgery Intensive Care Unit
Nadide Müge Kurucu, Sevda Efil, Olcay Eser, Adem Aslan, Hamit Selim Karabekir
doi: 10.5505/bsbd.2013.44127  BSBD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 79 - 84 (845 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
18.
Ön Kolda İntramusküler Lipom
intramuscular lipoma of the forearm
Mehmet Erduran, Sercan Çapkın, Adem Kar, Ahmet Karakaşlı, Hasan Havıtçıoğlu
doi: 10.5505/bsbd.2013.46855  BSBD 2013; 2 - 2 | Sayfalar 122 - 124 (828 kere görüntülendi)

19.
Bir Ailedeki Kamptodaktili ve Kirner Deformitesi
Camptodactyly and Kirner’s Deformity in one Family
Mehmet Erduran, Julide Altınışık, Gökhan Meriç, Ali Engin Ulusal, Devrim Akseki
doi: 10.5505/bsbd.2013.03522  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 36 - 39 (804 kere görüntülendi)

20.
Görüntüleme yöntemleri ile saptanamayan yabancı cisme bağlı gelişen ayakta stenotrophomonas maltophilia enfeksiyonu-olgu sunumu
Stenotrophomonas maltophilia infection caused by foreign body in foot that can’t be detected with imaging tecniques–case report
Mehmet Erduran, Salih İrey, Nihat Demirhan Demirkıran, Ramadan Özmanevra
doi: 10.5505/bsbd.2013.25733  BSBD 2013; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 42 (795 kere görüntülendi)