BSBD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
Bir olgu: Akut miyokard infartüsünde NANDA tanıları ve NIC girişimleri ile hemşirelik bakımı
A case: NANDA dıagnoses and NIC ınterventıons wıth nursıng care ın acute myocardial infarction
Yeter Kurt, Çiğdem Gamze Özkan, Birsel Canan Demirbağ
doi: 10.5505/bsbd.2016.57060   2016; 5 - 3 | Sayfalar 138 - 146 (2778 kere görüntülendi)

DERLEME
2.
Kanser Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Current Modalities in Treatment of Cancer
Onur Baykara
doi: 10.5505/bsbd.2016.93823   2016; 5 - 3 | Sayfalar 154 - 165 (2400 kere görüntülendi)

3.
Yaşlanma Karşıtı Kozmetik Yaklaşımlar ve Ürün Bileşenleri
Anti-Aging Cosmetics Approaches and Components in Products
Evren Alğın Yapar, Sakine Tuncay Tanrıverdi
doi: 10.5505/bsbd.2016.04696   2016; 5 - 2 | Sayfalar 99 - 109 (1922 kere görüntülendi)

4.
Yaşlılarda Malnütrisyon ve Hemşirelik Yaklaşımları
Malnutrition in the Elderly, Nursing Approaches
Selma Baz, Melek Ardahan
doi: 10.5505/bsbd.2016.97820   2016; 5 - 3 | Sayfalar 147 - 153 (1472 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelli bireylerin cinsel eğitimi konusundaki görüşleri
The views of special education and rehabilitation center staff about sexual education of persons with disabilities.
Pelin Palas Karaca, Şükran Başgöl, Eda Cangöl, Ergül Aslan, Seda Cangöl
doi: 10.5505/bsbd.2016.71501   2016; 5 - 1 | Sayfalar 13 - 17 (1351 kere görüntülendi)

6.
Postpartum Dönemdeki Primipar Annelere Loğusa Ve Yenidoğan Bakım Eğitimi Maternal Bağlanmayı Arttırdı: Son Test Kontrol Gruplu Eğitimsel Araştırma
Primipar Mothers In Postpartum Period Given Maternity And Newborn Education Increased Attachment: Post Test With Control Group Semi Experimental Research
Sibel Öztürk, Behice Erci
doi: 10.5505/bsbd.2016.63325   2016; 5 - 3 | Sayfalar 129 - 134 (1135 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Hasta Ve Hemşire Perspektifinden Tamamlayıcı Sağlık Yaklaşımları
Complementary Health Approaches Perspectıve From The Nurse And The Patient
Elif Sözeri, Burcu Bayrak Kahraman
doi: 10.5505/bsbd.2016.53244   2016; 5 - 1 | Sayfalar 39 - 42 (1133 kere görüntülendi)

8.
Çözülemeyen sorun: Kadına yönelik aile içi şiddet ve hemşirenin rolü
Unsolvable problem: Domestic violence against women and nurse's role
Şadiye Özcan, Nurcan Kırca
doi: 10.5505/bsbd.2017.50479   2017; 6 - 2 | Sayfalar 87 - 96 (1111 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
9.
Yenidoğanlarda 2d: 4d Parmak Uzunlukları Oranı İle Kordon Kanı Testosteron Ve Östrojen Hormonu Seviyesi Arasındaki İlişki
The Relatıonshıp Between Testosterone And Oestrogen Level Of The Cord Blood And Length Of Fıngers Of Newborns 2d: 4d
Ramazan Çetin, Mehmet Can, Emrah Özcan
doi: 10.5505/bsbd.2016.49469   2016; 5 - 2 | Sayfalar 75 - 82 (1105 kere görüntülendi)

10.
Pediatrik Yaş Grubuna Sağlık Hizmeti Sunan Ebe Ve Hemşirelerin Çocuk Hasta Hakları Konusundaki Düşünceleri
Thoughts About Child Patients' Rights of Nurses And Midwives That Provide Health Service to Pediatric Age Group Children
İlknur Kahriman, Murat Topbaş, Gamze Çan, Zeynep Göker, Yahya Deryal
doi: 10.5505/bsbd.2016.54154   2016; 5 - 1 | Sayfalar 18 - 29 (1077 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hayvan Destekli Uygulamalar
Animal-Assisted Intervention in Rehabilitation Nursing
Seçil Beyece İncazlı, Serap Özer, Yasemin Yıldırım
doi: 10.5505/bsbd.2016.98700   2016; 5 - 2 | Sayfalar 88 - 93 (1051 kere görüntülendi)

12.
Astım Ve Egzersiz
Asthma And Exercise
Fatma Özulus
doi: 10.5505/bsbd.2016.98698   2016; 5 - 1 | Sayfalar 43 - 45 (1032 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
13.
Acil Servisten Kendi İsteğiyle Ayrılan Hastaların Analizi
Analysis Of Patients Leaving The Emergency Department On Their Own Will
Mesude Murt Atlı, Mustafa Yılmaz, Fatih Nazmi Yaman, Sinem Kabul, Mehmet Yüzügüllü
doi: 10.5505/bsbd.2016.78309   2016; 5 - 2 | Sayfalar 50 - 55 (1030 kere görüntülendi)

14.
Hizmet kalite standartları versiyon 4 ve versiyon 5’in hastanelerde ilaç güvenliği açısından karşılaştırılması
A comparison of the version 4 and version 5 service quality standards in terms of the medication safety in hospitals
Elif Aksöz, Oğuzhan Korkut
doi: 10.5505/bsbd.2016.13007   2016; 5 - 2 | Sayfalar 69 - 74 (1028 kere görüntülendi)

15.
Omega – 3 Yağ Asitlerinin Sıçan Karaciğer Dokusunda Bir Grup Metabolik Enzim Aktivitesi Üzerine Olumlu Etkileri
Positive Effects of Omega - 3 Fatty Acids on a group of Metabolic Enzyme Activity in Rat Lİver
Burak Gülcen, Emrah Özcan, Murat Abdulgani Kuş, Ömür Karaca Saygılı, Dilara Kaman, Murat Ögetürk, İlter Kuş
doi: 10.5505/bsbd.2016.62634   2016; 5 - 2 | Sayfalar 62 - 68 (947 kere görüntülendi)

16.
Erzurum ilinde yatılı bir ortaokuldaki öğrencilerin temizlik ve hijyen algıları
The students' cleaning and hygiene perceptions of a secondary boarding school in Erzurum
Nihal Fırıncı, Gülay İpek Çoban
doi: 10.5505/bsbd.2016.04695   2016; 5 - 1 | Sayfalar 7 - 12 (943 kere görüntülendi)

17.
Sağlık çalışanları, öğretmenler ve üniversite 1. sınıf öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation the level of the knowledge about child abuse and neglect for health care workers, teachers and 1st year university student
Aysel Güven Bağla, Merve Arıkan, Rabia Özlem Kılıç, Fatma Orulluoğlu, İlayda Kuyucu, Merve Özğan, Baran Öngü, Tayfun Özdemir, Ali Selçuk Gerger, Azra Yuşa Baykan, Eda Fulden Tutar, Derya Korkmaz, Selin Ursavaş, Vildan Sümbüloğlu, Ozlem Soran
doi: 10.5505/bsbd.2017.19970   2017; 6 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (903 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Gelişimsel Kalça Displazisi ve Erken Tanıda Ebenin Rolü
Developmental Dysplazia of The Hip and the Role of Midwives in Early Diagnosis
Bihter Akın, Rabia Ekti Genç
doi: 10.5505/bsbd.2016.69188   2016; 5 - 3 | Sayfalar 166 - 170 (858 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
19.
Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Karaciğer Hasarında Glutatyon (GSH) ve Glutatyon S-Transferaz (GST) Aktivitesi Üzerine N-Asetil Sisteinin Etkisi
Effect of N-Acetyl L-Cysteine on Glutathione (GSH) and Glutathione S Transferase (GST) activity in Carbon tetrachloride Induced Liver Damaged
Hakan Tekeli, Ayşegül Bildik
doi: 10.5505/bsbd.2016.02986   2016; 5 - 2 | Sayfalar 83 - 87 (850 kere görüntülendi)

20.
Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Öncesi Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi
Quality Of Life And Healthy Life Style Before Coronary Artery Bypass Graft Surgery
Elif Dirimeşe, Fatma Demir Korkmaz, Aliye Okgün Alcan
doi: 10.5505/bsbd.2016.70299   2016; 5 - 2 | Sayfalar 56 - 61 (842 kere görüntülendi)