BSBD: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin dikkat düzeyleri
Attention levels of Dumlupınar University Health Science School and Fine Arts Faculty students
Ayşegül Küçük, Sultan Güçlü, Nalan Bostan Akmeşe
doi: 10.5505/bsbd.2018.95867  

2.
Hemşirelerin hastane enfeksiyonu konusuna ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi Determınatıon of knowledge level related to the subject of hospıtal ınfectıon of the nurses
Determınatıon of knowledge level related to the subject of hospıtal ınfectıon of the nurses
Rukuye Aylaz, Figen Şahin, Hilal Yıldırım
doi: 10.5505/bsbd.2018.08379  

3.
Ebelik Öğrencilerinin Meslek Algıları Ve Kariyer Planlarını Etkileyen Faktörler
The Factors Affecting The Professional Perceptions And Career Plans Of Midwifery Students
Fatma Ay, Meryem Keçe, İrem İnci, Nurhayat Alkan, Gülcan Acar
doi: 10.5505/bsbd.2018.09815  

4.
Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Uygulama Dersleri İle İlgili Görüşleri: Anket Çalışması
The Views About Some Practice Courses of Veterinary Faculty Student's: A Survey Study
Nuri Altuğ, Nurullah Özdemir, Dilek Muz, Nilay Seyidoğlu, Mehmet Ferit Can, Serkan Erdoğan, Mustafa Necati Muz, Mustafa Fatih Özbezek
doi: 10.5505/bsbd.2018.26023  

OLGU SUNUMU
5.
Edinsel dijital fibrokeratom: Olgu sunumu
Acquired digital fibrokeratoma: A case report
Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Gülçin Şimşek, Fatih Tekin, Arzu Kılıç
doi: 10.5505/bsbd.2018.60566  

6.
Akut Apikal Apseli Dişlerin Acil Tedavisi: 3 Vaka Raporu
Emergency Management Of Acute Apical Abscess Teeth: 3 Case Reports
Safa Kurnaz, Volkan Dinç, Gülsen Kiraz
doi: 10.5505/bsbd.2018.54265  

DERLEME
7.
Kalp Kapak Ameliyatı Sonrası Güncel Hemşirelik Yaklaşımları: Bakım Neden Önemli?
Current Nursing Approaches After Heart Valve Surgery: Why care is important?
Eda Ayten Kankaya, Özlem Bilik
doi: 10.5505/bsbd.2018.93585  

8.
Küçük Ruminantların Enfeksiyöz Keratokonjunktivitisi
Infectious Keratoconjunctivitis of Small Ruminants
Yahya Işık, Cengiz Ceylan, Muharrem Erol
doi: 10.5505/bsbd.2018.72602