BSBD: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Sağlık çalışanları, öğretmenler ve üniversite 1. sınıf öğrencilerinin çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evaluation the level of the knowledge about child abuse and neglect for health care workers, teachers and 1st year university student
Aysel Güven Bağla, Merve Arıkan, Rabia Özlem Kılıç, Fatma Orulluoğlu, İlayda Kuyucu, Merve Özğan, Baran Öngü, Tayfun Özdemir, Ali Selçuk Gerger, Azra Yuşa Baykan, Eda Fulden Tutar, Derya Korkmaz, Selin Ursavaş, Vildan Sümbüloğlu, Ozlem Soran
doi: 10.5505/bsbd.2017.19970  

2.
Gebe Kadınlarda Rubella ve Sitomegelovirus Seroprevelansının ELISA yöntemi ile Araştırılması
Investıgatıon Of The Rubella And Cytomegalovirus Seroprevalences By ELISA Method İn Pregnant Women
Orhan Akpınar, Hatice Akpınar
doi: 10.5505/bsbd.2017.98159  

3.
Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi
Measuring the Effectiveness of Healthy Life Style Behaviors Course Given to University Students
Ayden Çoban, Filiz Adana, Ayten Taşpınar, Hülya Arslantaş
doi: 10.5505/bsbd.2017.88597  

4.
Yapılandırılmış bir eğitimin Sosyal Hizmetler Kurumu’ndan yardım almakta olan ergenlerin öfke kontrolü, atılganlık ve benlik saygısı düzeyine etkisi
The effect of structured education on the level of anger management, assertiveness and self-esteem of adolescents getting help from Social Services Agency
Nuray Şimşek, Havva Tel
doi: 10.5505/bsbd.2017.86580  

OLGU SUNUMU
5.
Fronto-Etmoid Osteom Olgusu
Fronto-ethmoid osteoma: case report
İsa Özbay, Fatih Oğhan, Cüneyt Kucur, Onur Erdoğan
doi: 10.5505/bsbd.2017.48278  

6.
Farklı lokalizasyonlarda Karşımıza Çıkabilecek Nadir Bir Yumuşak Doku Lezyonu: Elastofibroma Dorsi
Rare Soft Tissue Lesions That Can Be Encountered in various locations: Elastofibroma Dorsi
Meltem Azatçam, Eren Altun, Mehmet Furkan Sahin
doi: 10.5505/bsbd.2017.52714  

DERLEME
7.
Paralizi ve Enjeksiyon Uygulamaları
Paralysis and Injection Applications
Gulay Ipekcoban, Mustafa Kemal Çoban, Gülistan Yurdagül
doi: 10.5505/bsbd.2017.24085  

8.
Kök kanal tedavisinde tek seans mı çok seans mı?
Single visit or multiple visit in root canal treatment?
Tuba Su Greaves
doi: 10.5505/bsbd.2017.85856