BSBD: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Gebe Kadınlarda Rubella ve Sitomegelovirus Seroprevelansının ELISA yöntemi ile Araştırılması
Investıgatıon Of The Rubella And Cytomegalovirus Seroprevalences By ELISA Method İn Pregnant Women
Orhan Akpınar, Hatice Akpınar


2.
Üniversite Öğrencilerine Verilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Dersinin Etkinliğinin Ölçülmesi
Measuring the Effectiveness of Healthy Life Style Behaviors Course Given to University Students
Ayden Çoban, Filiz Adana, Ayten Taşpınar, Hülya Arslantaş


OLGU SUNUMU
3.
Fronto-Etmoid Osteom Olgusu
Fronto-ethmoid osteoma: case report
İsa Özbay, Fatih Oğhan, Cüneyt Kucur, Onur Erdoğan


4.
Farklı lokalizasyonlarda Karşımıza Çıkabilecek Nadir Bir Yumuşak Doku Lezyonu: Elastofibroma Dorsi
Rare Soft Tissue Lesions That Can Be Encountered in various locations: Elastofibroma Dorsi
Meltem Azatçam, Eren Altun, Mehmet Furkan Sahin


DERLEME
5.
Paralizi ve Enjeksiyon Uygulamaları
Paralysis and Injection Applications
Gulay Ipekcoban, Mustafa Kemal Çoban, Gülistan Yurdagül


6.
Kök kanal tedavisinde tek seans mı çok seans mı?
Single visit or multiple visit in root canal treatment?
Tuba Su Greaves


7.
Çözülemeyen sorun: Kadına yönelik aile içi şiddet ve hemşirenin rolü
Unsolvable problem: Domestic violence against women and nurse's role
Şadiye Özcan, Nurcan Kırca