BSBD
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Makale Ara
yazar ve kurum içinde
başlık ve özet içinde
anahtar kelimelerde
tamamında

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün hakemli ve bilimsel yayın organı olan Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi: Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri ve İdaresi alanlardaki orijinal klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve haberleri yayınlar. Konu ile ilgili konferans, sempozyum ve kongreleri okuyucularına duyurur. Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin cevaplarına “Editöre mektup” bölümünde yer verir. Dergi her yıl bir cilt, yılda 3 sayı (Nisan - Ağustos - Aralık) olarak yayınlanır.

Tarandığı index: Türkiye Atıf Dizini

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2017 yılı 6. Ciltten itibaren sadece elektronik ortamda yayınlanacaktır.